Om vestligbuddhisme.dk

Hvad kan buddhismen? Er Buddhas lære, som blev skabt for 2.500 år siden, overhovedet relevant for nutidens mennesker? Kan buddhismen tolkes på en måde, så den er giver mening i nutidig sammenhæng? Kan man forestille sig en særlig vestlig måde at være buddhist? Dette er nogle af spørgsmålene, som er temaet for denne hjemmeside. Du kan følge min blog, hvor jeg sætter buddhismen i relation til temaer i den moderne tilværelse. Du kan læse artikler, jeg har skrevet om emnet. Du kan læse om min bog ”Vestens buddhisme – En guide til buddhismen for nutidens vestlige menneske” og finde et link til siden, hvor du kan købe bogen. Og så kommer jeg gerne ud og holder foredrag om emnet.

Hjemmesiden her er et enmandsprojekt. Det indebærer, at jeg personligt står til ansvar for alt, hvad der står på hjemmesiden. Men det indebærer ikke, at det er mine personlige og dybt originale tanker, der overalt præger siderne. Det er ikke mit mål at skrive noget nyt og originalt. Det er mit mål at skrive noget rigtigt. For at kunne gøre det, har jeg ”stjålet” med næb og klør fra mennesker, hvis viden og indsigt i buddhismen er langt større end min egen.

Når jeg har kastet mig ud i at lave denne hjemmeside, skyldes det ganske simpelt, at der ikke er andre, der har gjort det. Dette er en hjemmeside, som efter min mening burde findes. Det er min undskyldning og bevæggrund: Jeg har lavet hjemmesiden, fordi jeg mener, den burde laves, og ikke fordi jeg mener, at jeg nødvendigvis er den bedste til at gøre det. Jeg påberåber ikke mig selv nogen særlig viden eller indsigt og har derfor tilstræbt at gå til opgaven med stor ydmyghed.

​​Mine personlig ”data” lyder som følger: Jeg er 55 år gammel,  gift, har et hjemmeboende barn og bor i Hadsten (der hvor toget stopper mellem Aarhus og Randers) i et parcelhus fra tresserne. Jeg er andre ord en helt almindelig dansker.

Det meste af mit voksenliv har jeg tjent til livet ophold ved at undervise andre. Først underviste jeg voksne. Senere tog jeg meritlæreruddannelsen og fik arbejde i folkeskolen. Lige nu har jeg droppet undervisningen og arbejder på et lager.

Foruden min uddannelse som meritlærer er jeg cand.mag. med hovedfag i filosofi og bifag i litteraturvidenskab. Heraf min interesse for de mere filosofiske aspekter af buddhismen. Der var, mens jeg læste på universitetet, at jeg for første gang blev opmærksom på Østens religion og filosofi. Men det er først indenfor for det seneste årti, at jeg er begyndt at kalde mig selv buddhist.  Jeg er ”privatpraktiserende” buddhist, det vil sige, jeg er ikke medlem af noget buddhistisk trossamfund.

Alle billeder på siderne er taget af mig, af min datter eller af min hustru. De fleste af billederne er taget i Danmark, men der er også billeder fra Sverige, England, Frankrig og Kroatien. Billederne er tænkt som ren pynt. Der er ingen bevidst tematisk sammenhæng mellem billederne og indholdet på siderne.

/Lars Steiniche

E-mail: Steiniche@hotmail.com

Tlf: 23 32 27 90